حجت الاسلام رستمی عنوان کرد

سفر رئیس جمهور و هیئت همراه به عراق اتفاق مهمی است و رجوع دولت به همکاری با همسایه ها به جای جستجو منافع ملی و اقتصادی در غرب و امید واهی به اروپا هم اتفاق مهم دیگر این سفر است که هر چند دیر ولی بالاخره در حال وقوع است.

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی در پیامی به آیت‌الله رئیسی:

کانون دانشگاهیان ایران اسلامی از آیت‌الله رئیسی خواست از ظرفیت نهاد های علمی و گروه های توانمند و خوشنام خارج از قوه قضائیه در پیشبرد امور به طور حساب شده بهره گیری کند.

دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری در بازدید از دانشگاه پیام نور استان مرکزی:

دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری در بازدید از دانشگاه پیام نور استان مرکزی:
تمرکز دانشگاه به سمت دانشگاه های نسل سوم و تأسیس مراکز رشد و کارآفرینی است.