اسماعیل حشمتی در نشست اصحاب رسانه:

دشمن همیشه منتظر فرصت بوده است تا از این فرصت پیش آمده استفاده یا سوء استفاده کند و منابع ملی ما را به غارت ببرد
آمریکا به مصدق چراغ سبز نشان می دهد که شما باشید ، اما زیر قولش می زند مصدق با این کودتا برکنار می شود
توجه داشته باشید ؛ اگر قرار بود مشکل با آمریکا حل شود چرا برجام را پاره کردند و دوباره درخواست مذاکره دارند

مهراد کچویی فعال دانشجویی:

۲۸ مرداد روز ویژه ای در تاریخ معاصر ایران، است.شاید اگر بخواهیم روابط ایران و آمریکا را درک کنیم بایستی به این روز باز گردیم. اینروز مبداء شروع تیرگی روابط ایران و آمریکا میباشد. آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) به طراحی و حمایت مالی از کودتایی که در این روز علیه دولت مصدق اتفاق افتاد، اذعان کرد ولیکن دولت انگلیس با وجود کمک های بسیاری که در این کودتا انجام داد، هنوز جرات تایید آن را ندارد…

دکتر بالایی:

حوزه بسیج دانشجویی با یک نقشه عملیاتی برای مقابله با دشمن در عرصه جنگ نرم در محیط دانشگاه پنج سال حرکت کند، چه شما حضور داشتید چه نداشتید اگر مسئول واحدی شدید اقدامات را به گونه ای جامع ببینید که یک برنامه منسجمی برای حمله به دشمنان داشته باشید ، تا کالک عملیاتی نداشته باشید نمی دانید شب به خط باید زد یا روز ، کجا عملیات واقعیت کجا عملیات ایضایی