شاهکار جدید فدراسیون وزنه‌برداری

فدراسیون وزنه برداری برای کسب درآمد بیشتر سالن مسابقات وزنه برداری را به شرکتی اجاره داده که عمده فعالیت این شرکت برگزاری کنسرت و همایش ها است که این موضوع آسایش را از ملی پوشان وزنه برداری سلب کرده است.

چگونه یک شعر انتقادی توسط مداحی که مدرک دکتری از دانشگاه امام صادق(ع) دارد اینچنین اصلاح طلبان و دولتی ها را به هم ریخته تا جایی که اشرفی اصفهانی وی را تهدید می کند که اگر به وی دسترسی داشته حساب او را می رسیده است.