نیک روش در جمع مسئولان نواحی بسیج دانشجویی:

مسئول سازمان بسیج دانشجویی گفت: هزاران برنامه در بسیج دانشجویی توسط بسیجیان بدون هیچ چشمداشت مالی انجام می‌شود. این جوانان بدون هیچ حمایتی اما بواسطه باور قلبی پرچم انقلاب را بالا نگه داشته‌اند.

سعید مرتضی، دادستان سابق تهران که پیشتر به دلیل اتفاق های پیش آمده در ماجرای کهریزک و نیز برخی تخلفات مالی و اقتصادی ضمن انفصال دائمی از خدمت به دو سال حبس محکوم شد، بالاخره و پس از ماه ها امتناع از پذیرش حکم دادگاه، تسلیم قانون شد.

برگزاری اولین جلسه در سال 97

در جلسه مسئولین بسیج دانشجویی و نهاد رهبری دانشگاه های استان تهران مواردی از قبیل دفاتر بسیج دانشجویی ،دید بد دانشجویان به بسیج و روند فعالیت نهاد در دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت.