دسته‌بندی: آموزشی

محمد حسین یدی در گفتگو با دانشجو خبر

بار دیگر بی اعتماد بودن بر همگان به اثبات رسید و در اقدام سخیفانه دیگر در صدد انتقال سفارت خود به تل‌آویو بر عمل آمد و با صحبت در مورد هم پیمانان منطقه ای خود جملاتی مسخره ای را بیان نمود

شریعتی‌نیاسر:

معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اعلام جزئیات پیش پذیرش دانشجویان در دوره تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد، گفت: پذیرش دانشجویان در تکمیل ظرفیت دانشگاه آزاد اگر پیش از ابلاغ مصوبه باشد، ایرادی ندارد.

برگزاری اولین

انجمن آموزش عالی ایران با همکاری دانشگاه فنی و حرفه ای و حمایت سایر دستگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور اولین کنفرانس ملی سیاست گذاری در آموزش عالی ایران را امروز پنجم اردیبهشت ماه 1397 در دانشکده ی فنی و حرفه ایی دختران دکتر شریعتی تهران برگزار می گردد.