دسته‌بندی: عکس

رئیس جمهور ایسلند برخلاف اغلب سیاستمداران محافظ ندارد، در صف خرید مى ایستد و در بازیهاى تیم ملى کشورش همانند مردم در جایگاه عادى ورزشگاه می نشیند.

طلایی بعد از رای‌ریزی:

یکی از اعضای لیست خدمت و عضو فعلی شورای شهر گفت:حضور مردم می‌تواند پشتوانه‌ای برای نمایندگان باشد تا با انگیزه بیشتری مدیریت شهری را در دست بگیرند و کارایی مضاعفی در راستای ارزش‌های انقلاب داشته باشند.

نمایی که پیش رو دارید، تصویری است لو رفاه از هتلِ پنج ستاره‌ی مدافعان حرم در سوریه. هتلی که پنج ستاره نیست اما هزار ستاره است و ستاره های آن، مردانِ شهیدی هستند که بر تارکِ تاریخ می درخشند