دسته‌بندی: فیلم

آقای رئیس جمهور! چه کسی لوله می‌کند؟

روحانی که مدعی حقوق شهروندی است و دیگران را به لوله کردن دانشجویان متهم می‌کند، در سال 81 حجاب را برای بانوان حاضر در ارتش و نیروهای دریایی و زمینی الزامی کرده است.

فقط کافی است قدمی در یکی از دانشگاه های تهران بزنید؛ تصاویری که این روزها در صحن دانشگاه ها مشاهده می شود حرف از یک بحران اجتماعی می دهد؛ دختران و پسرانی که…

صبح دیروز (شنبه) جمعی از دانشجویان عضو جنبش عدالتخواه دانشجویی و اعضای بسیج دانشجویی دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، امام صادق(ع) و خواجه نصیرالدین طوسی در اعتراض به نسل جدید قراردادهای نفتی (Ipc) مقابل ساختمان وزارت نفت تجمع کردند.