دسته‌بندی: نشریات

در شماره جدید نشریه راه روشن مطالبی با عنوان “22 گناه نابخشودنی از دیدگاه مقام معظم رهبری درباره فتنه 88”، “اخبار دانشگاهی” و “بوی فتنه وزیدن گرفته است” و … منتشر شده است.

در شماره جدید نشریه ی طنز و دانشجویی “وقایع دانشجوئیه” دانشگاه پیام نور مرکز قرچک – ورامین، یادداشت طنز “اونجوری نباش، اینجوری باش…!”، داستان”کدخدای عالم، آن نیز هم!” و آگهی جذب “کاریکاتوریست” برای این نشریه را ببینید و بخوانید.

در شماره جدید نشریه قلم مطالبی با عنوان “سخنان مقام معظم رهبری در مورد فعالیت سیاسی دانشجویان” “مفهوم ارزشی حیا”، “نکاتی در مورد طب سنتی”، “معرفی کتاب حماسه حسینی” و … منتشر شده است.