مسئولیت اجتماعی را با فرشتگان معنا می کنیم

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از راه اندازی واحد دانشگاهی ویژه معلولان با عنوان «واحد بین المللی فرشتگان» با محوریت ناشنوایان در این دانشگاه خبر داد.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با اشاره به کمبود هیات علمی دانشگاه، ساختار مناسب را تعبیه “بخش آموزشی” در کنار “گروه آموزشی” دانست و اظهار امیدواری کرد: در آینده با جذب هیات علمی بیشتر، بتوان بخش ها را به گروه ارتقا داد.