مراسم معارفه مسئول معاونت علمی ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران با حضور مسئولین ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران در سالن جلسات شهید موحد دانش در ناحیه بسیج دانشجویی برگزار شد.

شاهکار جدید فدراسیون وزنه‌برداری

فدراسیون وزنه برداری برای کسب درآمد بیشتر سالن مسابقات وزنه برداری را به شرکتی اجاره داده که عمده فعالیت این شرکت برگزاری کنسرت و همایش ها است که این موضوع آسایش را از ملی پوشان وزنه برداری سلب کرده است.