ساعاتی پیش زمین لرزه ای به بزرگی ۶ریشتر در عمق ۱۰کیلومتری زمین که مرکز آن سنگ سفید بود مشهد و بسیاری از شهرهای خراسان رضوی را لرزاند. تا کنون ۱۰ پس لرزه در استان ثبت شده است. با توجه به محاسبات پژوهشگاه زلزله مشهد، این پس لرزه ها تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت. از این رو نکات ایمنی برای مقابله ناگهانی و حفظ امنیت خود هنگام زلزله را در این گزارش ارائه کردیم.