دراین دیدار گزارشی ازآمار دانشجویان دانشگاه فرهنگیان کشور و روند فعالیت های این دانشگاه ارائه گردید.دکتر طاهری نیا دراین دیدار ضمن اشاره به دیدار اردیبهشت ماه مقام معظم رهبری(مدظله) از دانشگاه فرهنگیان و تاکید معظم له بر حمایت همه جانبه ازدانشگاه فرهنگیان خواستارحمایت بیش ازپیش استانداری قزوین ازدانشگاه فرهنگیان استان شد

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان) گفت: برای احیای زاینده رود 160 راهکار علمی و عملی را در قالب یک کتاب، گردآوری و تألیف کرده ایم و در گروه تخصصی عمران آب واحد اصفهان برای حل این مشکل برنامه داریم.