حضور تعدادی از مسئولین و چهره‌های سر شناس احزاب و تشکل‌های جبهه دوم خرداد در جمع دانشجویان کوی دانشگاه و اظهارات نسنجیده آنها نه تنها به آرام کردن غائله ۱۸ تیر کمکی نکرد، بلکه دامنه آن را نیز گسترش داد

فرزندان شجاع و دلاور این سرزمین (تیم مذاکره کننده) به خوبی از عزت و حقوق مردم تا این لحظه دفاع کرده‌اند و تا پایان هم این کار را انجام خواهند داد.