کارت شرکت در آزمون سراسری داوطلبان گروه های آزمایشی 5 گانه از طریق سایت سازمان سنجش در حال توزیع است و داوطلبانی که در کارت خود نقصی مشاهده کرده اند از امروز سه شنبه می توانند برای رفع نقص اقدام کنند.