معان پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور در خصوص مقوله آب مجازی و هدر رفت آب نیز تصریح کرد: به عنوان نمونه هر برگه کاغذ A۴ که هم اکنون در دست من و شماست برای تولیدش به راحتی ده لیتر آب مصرف شده و برای یک لیوان شیر ۲۰۰ میلی لیتری حدود ۲۰۰ لیتر آب و برای یک پیراهن نخی که بر تن دارید بیش از ۴۰۰۰ لیتر آب مصرف شده که ارقام بالایی هستند و کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

در جمع دانشجویان صورت گرفت

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به حضور گسترده مردم در راهپیمایی گفت: مردم گوشت 100 هزار تومانی و پراید 40 تا 50 میلیون تومانی را هم دیدند ولی باز به میدان آمدند، چون فرصت‌ها و تهدیدها را می فهمند و می دانند مشکلات مربوط به مدیریت است نه اصل سیستم.