دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور:

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در مورد رئیس قوه قضاییه درنشست امروز با تشکل‌های دانشجویی گفت: آقای آملی لاریجانی اظهار داشتند دولت هیچ اطلاعاتی درباره حقوق‌های نجومی به قوه قضاییه ارائه نکرده است.

جانشین بسیج دانشجویی پیام نور استان تهران:

پوریا ابراهیم پور ضیایی ،جانشین بسیج دانشجویی پیام نور استان تهران در مصاحبه با این پایگاه خبری پیرامون تحریم جدید مجلس سنای آمریکا علیه کشورمان افزودند:آنچه به نظر میرسد با توجه به رخ داد اخیر که حکم تیر خلاص را بر رویای برجام داشت

تشییع پیکر شهید گمنام در دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید مفتح

شهیدان به شما دانشجویان می‌گویند که این راه عزت است و ما خط عزت را با خون خود نوشتیم و شما باید دنبال این خط خون را بگیرید و به قدرت الهی برسید، زیرا در این صورت قدرت‌های دیگر در برابر شما تسلیم می‌شوند.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی :

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای برخورد با فساد ندارد اما همکاری مجدانه با قوه قضائیه نسبت به معرفی خاطیان امر به دستگاه قضایی شائبه معاونت در موضوع فیش‌های دریافتی نجومی را پایان می‌دهد.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور:

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور گفت: مسئولان در بحث نفوذ به معنایی که مدنظر رهبری هست برنامه‌ریزی جدی ندارند، باید شاخص‌هایی داشته باشیم تا هر کجا از مبناها و شاخص‌ها عبور شد بدانیم که نفوذ فکری صورت گرفته است.

نوری مطرح کرد:

محمد نوری عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران ضمن گرامیداشت سالروز 13 آبان گفت:ماهیت استکبار برای از بین بردن ماهیت آدمی شکل گرفته است.استکبار ستیزی در واقع مقابله با انسان ستیزی است.امروز آمریکا به عنوان شیطان بزرگ نماد استکبار جهانی است