متاسفانه اجرای این سند نه تنها با استقلال کشور در تعارض است بلکه راه حمایت ما از مظلوم را هم سد میکند و با یکی از اصلی ترین شعار های جمهوری اسلامی نیز در تعارض است.

حادثه‌ی تلخ و تأسف‌بار شهادت جمعی از مردم عزیزمان در اهواز به دست تروریستهای مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان قسی‌القلب ملت ایران را آشکار ساخت. ما داریم در راه افتخار، اعتلاء و پیشرفت حرکت می‌کنیم و در این راه دشمن زیاد داریم. همیشه باید این را در یاد داشت که ما خیلی دشمن داریم.

همه چیز درباره پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی؛

با گذشت بیش از سه دهه از فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، این دانشگاه توانسته با ایجاد پارک علم و فناوری در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان گام‌های اساسی بردارد.