مراسم معارفه مسئول معاونت علمی ناحیه بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران با حضور مسئولین ناحیه بسیج دانشجویی استان تهران در سالن جلسات شهید موحد دانش در ناحیه بسیج دانشجویی برگزار شد.

در نشست خبری گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی مطرح شد

دو عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان تهران به بیان مسائلی در ارتباط با حماسه 9 دی و بررسی فتنه 88 پرداختند.