چند روایت معتبر درباره «طرح ولایت»

وقتی برنامه‌‌ی کلاس‌ها به بچه‌ها ارائه می‌شود، چشم‌ها از سنگینی آن رو به سیاهی می‌رود! وسط چله‌ تابستان از ۸ صبح کلاس‌ها به صورت منظم آغاز می‌شوند و تا حدود ۴-۵ بعدازظهر ادامه دارند. کم‌کم اما نگاه تغییر می‌کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ورامین از راه‌اندازی پارکینگ اختصاصی دانشجویان باهدف رفاه حال دانشجویان، تأمین امنیت اتومبیل‌های شخصی، سامان‌دهی ترافیک مقابل دانشگاه و رضایتمندی همسایگان مجتمع‌های آموزشی این واحد دانشگاهی خبر داد