مدیرکل مالی دانشگاه آزاد:

مدیرکل مالی دانشگاه آزاد گفت: حذف بیش از 2 هزار و 800 رشته محل سبب به هدر رفتن صدها هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و به هدر رفتن فضاهای آموزشی، آزمایشگا‌ه‌ها و تجهیزات بسیار با ارزش خواهد شد که زیان مالی محسوب می‌شود.

دبیرکل سازمان دانشجویان ایران دانشگاه آزاد:

دبیرکل سازمان دانشجویان ایران دانشگاه آزاد در واکنش به شایعاتی که پیرامون سانسور متن‌های سخنرانی دانشجویان در دیدار با رهبری مطرح شده، گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست، فقط برگه‌های سخنرانی از لحاظ بیولوژیکی کنترل می‌شود.

آموزش عالی در هفته‌ای که گذشت

آموزش عالی در هفته سپری شده بدون اغراق حول محور دانشگاه ازاد اسلامی بود. در این هفته از سیاستمداران ساکت تا وزیر علوم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اظهار نظر در مورد آخرین تغییرات این دانشگاه پرداختند.