چگونه یک شعر انتقادی توسط مداحی که مدرک دکتری از دانشگاه امام صادق(ع) دارد اینچنین اصلاح طلبان و دولتی ها را به هم ریخته تا جایی که اشرفی اصفهانی وی را تهدید می کند که اگر به وی دسترسی داشته حساب او را می رسیده است.

شاعر اهل بیت (ع) در ارتباط با اقدام میثم مطیعی تشریح کرد

محسن عرب خالقی با اشاره به این حدیث که «هر چه برای خود می‌پسندیم را باید برای دیگران هم بپسندیم» گفت: معترضان توهین به رئیس جمهور امروز همان متعرضان به رئیس جمهور قبلی هستند.