در شماره جدید نشریه ی طنز و دانشجویی “وقایع دانشجوئیه” دانشگاه پیام نور مرکز قرچک – ورامین، یادداشت طنز “اونجوری نباش، اینجوری باش…!”، داستان”کدخدای عالم، آن نیز هم!” و آگهی جذب “کاریکاتوریست” برای این نشریه را ببینید و بخوانید.

حدود یک پنجم تروریست‌ها ساکن و یا تبعۀ کشورهای غرب اروپا هستند، و فقط از فرانسه 1200 نفر به داعش پیوسته‌اند